Klima
Kamin
WiFi
Dnevni boravak
Parkirno mjesto
Vino
broj osoba Od 03.01. do 29.04.
Od 03.05. do 25.06.
Od 01.09. do 24.12.
Od 30.04. do 02.05.
Od 26.06. do 30.08.
Od 25.12. do 02.01.
Do 4 osoba 90 100 150
6 osoba 100 120 170
8 osoba 130 140 190
10 osoba 150 160 210

NAPOMENA: minimalno 3 noćenja